President White to our Yellow Jacket basketball fans

A message from President White to our Yellow Jacket basketball fans.